Referencie

Medzi najvýznamnejšie realizované stavby patria Príprava a realizácia výstavby Strategického parku Nitra pre spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Vybudovanie strategického priemyselného parku Nitra-HTU II pre spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Odstránenie havarijného stavu cestnej komunikácie v Kremnických Baniach pre združenie Metrostav, a.s..

 

Názov stavby Miesto Realizácia Objednávateľ
[Investor]
Objem
v tis. EUR
Spriahnutá doska na Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité, SO 242-00 Most   08/2015-12/2015 Doprastav, a.s. 3 252
MO 59-090 Podbiel odstránenie havarijného stavu mosta Podbiel 11/2015-09/2016 Doprastav, a.s. 1 184
Príprava a realizácia výstavby Strategického parku Nitra Nitra  12/2015-09/2017  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  31 009
Vybudovanie strategického priemyselného parku Nitra-HTU II Nitra 12/2016-realizuje sa   STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  24 155
Odstránenie havarijného stavu cestnej komunikácie v Kremnických Baniach  Kremnické Bane  01/2017-realizuje sa  Združenie Metrostav, a.s.  23 218
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra  Nitra  08/2017-10/2017  Združenie "Infraštruktúra Nitra" Doprastav, a.s.  7 189

 

 Fotogaléria